ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

แจ้งเตือนเฝ้าระวังยา chloroquine ปลอม click-here-0042  Chloroquine.pdf

ชี้แจงการเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพยา Meptin tablet  click-here-0042 Meptin.pdf

แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจ และขอให้ระงับการใช้ยา Ranitidne click-here-0042 Ranitidine.pdf


ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล
messageImage_1586921277084

รายละเอียดเพิ่มเติม dowload file pdf :  RDU COVID19