คำถามที่พบบ่อย

เนื่องจากขณะนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก และจำนวนเจ้าหน้าที่มีจำกัด
อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการตอบกลับ ขออภัยในความไม่สะดวก

1. คำถาม: ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ได้รับ SMS / จะได้ฉีดเมื่อไหร่ / อยากทราบวันนัดฉีดที่แน่นอน / จะได้ตามกำหนดจริงหรือไม่?

คำตอบ: หากท่านตรวจสอบพบรายชื่อในระบบแล้ว กรุณารอรับ SMS โดยสาธารณสุขจังหวัดจะทำการเรียงลำดับคนที่ลงทะเบียนก่อนหลังไว้ และเรียกคิวฉีดตามกลุ่มที่คณะกรรมการโรคติดต่อกำหนด แต่ด้วยวัคซีนมาแต่ละครั้ง จำนวนที่ส่งมาไม่เท่ากัน ไม่มีกำหนดวันแน่นอนว่าจะมาวันไหน และบางครั้งก็มีเงื่อนไขกำกับมาเช่นให้ฉีดกลุ่มไหน เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดวันที่แน่นอนได้ เนื่องจากจะต้องรอการจัดสรรวัคซีน ***แม้จะรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ เจ้าหน้าที่ก็จะตอบในลักษณะเดียวกัน***

2. คำถาม: ลงทะเบียนไปแล้ว เกิน 5 วันทำการ แต่ชื่อไม่ขึ้น/ไม่มีชื่อ ในหน้าเว็ปตรวจสอบ ต้องทำอย่างไร?

คำตอบ: ให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน และวันที่ทำการลงทะเบียน ใน Line official และรอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่

3. คำถาม: ขอยกเลิกชื่อที่ลงทะเบียนเข้ามาได้อย่างไร?

คำตอบ: หากท่านยังไม่ได้รับ sms นัดหมาย และต้องการยกเลิกการลงทะเบียน
รบกวนกรอกข้อมูลมาที่ แบบฟอร์มขอยกเลิกการลงทะเบียน (คลิก)

4. คำถาม: วัคซีนที่จะได้รับจะเป็นตัวใด/ชนิดใด?

คำตอบ: ปัจจุบันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้อนุมัติชนิดของวัคซีน ดังนี้
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค: เข็ม 1 Astrazaneca เข็ม 2 Astrazeneca
ประชาชนกลุ่มอื่นๆ: เข็ม 1 Sinovac เข็ม 2 Astrazeneca
ทั้งนี้ จะต้องขึ้นอยู่กับการจัดสรรวัคซีน หากไม่ได้รับจัดสรร ชนิดวัคซีนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถาม ณ จุดฉีดอีกครั้ง

5. คำถาม: อยากแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนไป ต้องทำอย่างไร?

คำตอบ: ***กรณีวันเดือนปีเกิดผิด หรือต้องการเปลี่ยนสถานที่ฉีด ไม่ต้องแก้ไข***
หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนอื่น ที่ไม่ใช่วันเกิดและสถานที่ฉีด ให้กรอกในแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล(คลิก)

6. คำถาม: ได้รับ SMS แล้วแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถไปรับวัคซีนตามนัดได้ ต้องทำอย่างไร?

คำตอบ: หากท่านไม่ได้รับวัคซีนตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ และหากยังประสงค์ที่จะรับวัคซีน ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้
1. ลงทะเบียนใหม่ที่หน้าเว็ป fdasamutprakan.com
2. แจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ใน Line official ได้แก่
2.1 วันที่กำหนดใน SMS ที่ได้รับ:
2.2 สถานที่ใน SMS:
2.3 คำนำหน้าชื่อ:
2.4 ชื่อ:
2.5 นามสกุล:
2.6 เพศ:
2.7 วันเดือนปีเกิด:
2.8 เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก:
2.9 เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
2.10 สาเหตุที่ไม่สามารถไปรับวัคซีนได้ตามกำหนด:
หลังจากนั้นให้รอ SMS นัดหมายอีกครั้งหนึ่ง

7. คำถาม: เคยฉีดเข็ม 1 ไปแล้ว แต่ได้รับ SMS แจ้งวันไม่ตรงกับใบนัดเข็ม 2 และไม่ได้บอกว่าเป็นการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงนัด หมายความว่าอย่างไร?

คำตอบ: ในกรณีนี้ sms ที่ได้รับอาจหมายถึงเข็ม 1
เนื่องจาก ท่านได้ลงทะเบียนไว้หน้าเวปไซด์ สสจ. และทางเราไม่ทราบว่าท่านได้รับวัคซีนเข็ม 1 แล้วจากช่องทางอื่น
ดังนั้น ไม่ต้องไปรับการฉีดวัคซีนตาม SMS ให้ไปฉีดตามเข็ม 2 ตามนัดเดิม

8. คำถาม: ได้รับวัคซีนไปแล้ว แต่ได้รับ SMS นัดหมาย จะสามารถโอนสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นได้ไหม?

คำตอบ: ไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ได้ทุกกรณี