– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร(ยาแผนโบราณ)

การขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ติดต่อ…กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา :
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02-590-7477
Website: http://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/index.html