– แบบฟอร์มยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง


ดาวน์โหลด

– แบบฟอร์มคำขออนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง 

– คู่มือสำหรับผู้ประกอบการปลูกกัญชง

– กฎระเบียบ​เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp)