๑ พฤษภาคม ดีเดย์ผู้นำเข้าเครื่องสำอางต้องยื่นแจ้งรายละเอียดก่อนนำเข้า

1 พ.ค. 55 ผู้นำเข้าเครื่องสำอางทุกราย ต้องยื่นแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอางเพื่อรับใบรับแจ้งการนำเข้า (Licence per invoice) ก่อนการนำเข้าทุกครั้ง เพื่อรองรับระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตนำเข้าเครื่องสำอางผ่านระบบ National Single Window รายละเอียด read

ติดต่อกลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง