เตือนกาแฟลดความอ้วนอันตราย

อย. เตือน ! ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวมาบริโภค เนื่องจากอาจเป็นอันตราย หรือไม่ปลอดภัย โดยมีผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่มักแสดงฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ หรือ แสดงฉลากไม่ถูกต้อง มักพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีการลักลอบใส่ยาไซบูทรามีน ผู้บริโภค ไม่ควรซื้อมาบริโภคเองอย่างยิ่ง เพราะยาดังกล่าวมีผลข้างเคียงสูง ต้องใช้โดยความดูแลของแพทย์ โดยผลข้างเคียงที่พบบ่อยคือ ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง และหัวใจเต้นเร็ว ซึ่งสามารถทำให้เสียชีวิตได้ แม้จะไม่มากนัก แต่มีผลให้ผู้ป่วยประมาณร้อยละ ๕ จำเป็นต้องหยุดยา ส่วนผลข้างเคียงอื่น ๆ ได้แก่ ปากแห้ง ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ และท้องผูก เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน อย. ได้เพิกถอนยาไซบูทรามีนออกจากตลาดแล้ว  ซึ่งผู้จำหน่ายอาหารที่ไม่แสดงฉลากภาษาไทย หรือแสดงฉลากภาษาไทยไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๙๔ (พ.ศ.๒๕๔๓) เรื่องฉลาก อ่านผลการวิเคราะห์ (คลิก)

สำหรับประชาชน หากต้องการลดหรือควบคุมน้ำหนัก   ควรควบคุมการบริโภคอาหารร่วมกับการออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน ทั้งนี้ขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ยาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง  อวดอ้างรักษาโรคเพราะนอกจากจะเสียโอกาสในการรักษาโรคแล้ว  ยังอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดที่พบปัญหา

ตัวอย่างภาพกาแฟที่พบมีการลักลอบใส่สารไซบรูทามีน ประชาชนไม่ควรซื้อมารับประทาน และหากพบผู้ขายโปรดแจ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ