ระวังเครื่องสำอางผสมสารห้ามใช้ ยาไม่มีทะเบียน เสี่ยงอันตราย

อย. เตือนประชาชน อย่าได้หลงซื้อยาแผนโบราณที่ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยา ฉลากแสดงสรรพคุณโอ้อวดเกินจริง หรือซื้อยาจากแหล่งจำหน่ายที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่น
ตามแผงลอย ตลาดนัด ร้านค้าย่อย เพราะอาจได้รับยาที่มีการผลิตโดยไม่ถูกสุขลักษณะ ยาไม่มีคุณภาพมาตรฐานทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว อาจทำให้เกิดการแพ้ยาและเสียโอกาสในการได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภคซื้อยาแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสังเกตฉลากต้องมีเลขทะเบียนตำรับยาบนฉลาก เช่น G 888/50

ส่วนการเลือกซื้อเครื่องสำอางควรซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน มีฉลากภาษาไทยที่มีข้อความบังคับครบถ้วน ได้แก่ ชื่อและประเภทผลิตภัณฑ์ เลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลัก ส่วนประกอบทั้งหมด วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งแหล่งผลิต วันเดือนปีที่ผลิต ปริมาณสุทธิ และคำเตือน (ถ้ามี) ที่สำคัญไม่ควรซื้อเพียงเพราะเชื่อคำโฆษณาว่าทำให้ผิวขาว ดูดี ทั้งนี้ ไม่มีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใด ๆ ช่วยปรับเปลี่ยนสีผิวให้ขาวมากกว่าเดิมได้ ซึ่งหากเครื่องสำอางใดมีส่วนผสมของสารประกอบของปรอททำให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดำ ผิวบางลงเกิดพิษสะสมของปรอท ทำให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบและไตอักเสบ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผสมไฮโดรควิโนน ทำให้เกิดระคายเคือง เกิดจุดด่างขาวที่หน้า ผิวหน้าดำเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หาย และผลิตภัณฑ์ที่ผสมกรดเรทิโนอิก (กรดวิตามินเอ) ทำให้หน้าแดง แสบร้อนรุนแรงเกิดการอักเสบ ผิวหน้าลอกอย่างรุนแรง และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

หากพบเห็นหรือสงสัยการลักลอบผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งร้องเรียนมาที่สายด่วน อย. 1556 หรือสายด่วน ปคบ.1135 หรือแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ ที่พบการกระทำผิดดังกล่าว