ประชาสัมพันธ์ Oryor Smart application

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำ Oryor Smart Application เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพประกอบไปด้วย 1.Oryor Smart tip เคล็ดลับดีๆ ในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  2. สถานีข่าว อย. ,ห้องสมุดอย. ซึ่งจะมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ มากมาย 3.Media Center อันประกอบไปด้วย เกมส์ สื่อเสียง ภาพ เคลือนไหวต่าง ๆ  4.สามารถสอบถามเลขที่รับแจ้งเครื่องสำอางผ่าน Application นี้ได้  5. ตัวช่วยคำนวณดัชนีมวลกายของเราได้อีกด้วย  และ 6. ช่องทางการร้องเรียนซึ่งสามารถส่งภาพ ไฟล์เอกสาร ให้กับ อย.ได้โดยตรงด้วย  สามารถดาวน์โหลด Oryor Smart Application ได้แล้ววันนี้ทาง App Store และ Play Store  หรือคลิก http://www.oryor.com/index.php/th/smart-application

Screenshot_2013-08-22-10-49-39 (1) Screenshot_2013-08-22-10-49-55 (1) Screenshot_2013-08-22-10-50-02 (1) Screenshot_2013-08-22-10-50-07 (1) Screenshot_2013-08-22-10-50-13 (1) Screenshot_2013-08-22-10-50-23 (1) Screenshot_2013-08-22-10-50-36 (1)