เตือนปลาหมึกกรอบ และผ้าขี้ริ้วสีขาว เสี่ยงปนเปื้อนสารฟอร์มาลีน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ได้ดำเนินการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารเป็นตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2547 เป็นต้นมา  พบปัญหาสารปนเปื้อนในอาหารซ้ำซากในอาหารบางประเภท เช่น พบสารฟอร์มาลีนในปลาหมึกกรอบ  สารฟอร์มาลีนในผ้าขี้ริ้วสีขาว  ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่ากระบวนการผลิตอาหารเหล่านี้มักมีการลักลอบใส่สารฟอร์มาลีนเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืดอายุของอาหาร ปรับปรุงสภาพให้สีดูขาวสะอาดน่ารับประทานขึ้นและ เพิ่มความหยุ่นกรอบของอาหาร  แต่สารฟอร์มาลีนเป็นสารอันตรายห้ามใช้ผสมในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536)

โดยคุณรู้หรือไม่ว่ากระบวนการผลิตปลาหมึกกรอบ มีการผลิตกันอย่างไร  อยากรู้ คลิก  สไบนาง

IMG_0031