ชี้แจงกรณีแอปเปิ้ลปนเปื้อน “ลิสเทอเรีย” จากสหรัฐฯ ไม่มีนําเข้าในไทย

ชี้แจงกรณีแอปเปิ้ลปนเปื้อน “ลิสเทอเรีย” จากสหรัฐฯ   ขณะนี้ไม่มีการนำเข้าสินค้าที่มีปัญหามาในไทย      โดยทาง อย.มีมาตรการในการตรวจสอบผักผลไม้  อย่างเข้มงวดและสุ่มตรวจเพื่อหาสารปนเปื้อนอย่างต่อเนื่อง     หากพบว่าไม่ได้มาตรฐานหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคจะไม่อนุญาตให้มีการนาเข้ามาภายในประเทศอย่างเด็ดขาดและเรียกคืนจากท้องตลาดรวมทั้งติดตามสถานการณ์พร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยและปลอดจากเชื้อโรคอื่นๆ ควรล้างน้ำให้สะอาดและปอกเปลือกก่อนรับประทาน

veg-clean1

สาหรับเชื้อ Listeria จะพบได้ในผักผลไม้ซึ่งตามปกติพบโดยทั่วไปช้วิธีการล้างน้ำธรรมดาก็ออกในคนปกติที่แข็งแรงพบว่าก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพมีจำนวนที่พบน้อยรายมาก แต่สาหรับเด็กแรกเกิด หญิงมีครรภ์คนชรา หรือผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องก็ขอให้ระมัดระวัง เพราะอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องเสียกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นไข้หนาวสั่น และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้