แจ้งประชาสัมพันธ์กฎหมายสำหรับร้านนวด สปา นวดเพื่อสุขภาพ

ด้วยมีการออกกฎหมายใหม่ พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

Image

พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ก.ย.2559  ซึ่งผู้ประกอบการทั้งรายเก่าที่ขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว จำนวน 1,609 แห่ง และที่จะขึ้นทะเบียนใหม่ ได้แก่ ประเภทกิจการสปา การประคบหินร้อน การอบเซาน่า (Sauna) แอโรบิก ฟิตเนส นวดเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมความงาม และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อสุขภาพที่ไม่ใช่การรักษาพยาบาล ซึ่งขณะที่ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำกฎหมายลูก รายละเอียดอื่น ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2193-7000 ต่อ 18408, 18411