ไม่ชัวร์อย่าแชร์ หมูหยองไส้สำลี กรมวิทย์ตรวจสอบแล้ว ไม่จริง

กรมวิทย์ตรวจสอบหมูหยองแล้ว
กรมวิทย์ตรวจสอบหมูหยองแล้ว ไม่พบสำลีในทุกตัวอย่าง