ประชาสัมพันธ์ตารางบริการให้คำปรึกษางานอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดตารางเจ้าหน้าที่ให้บริการรับคำปรึกษางานอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามตารางด้านล่าง ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเดินทางมารับคำปรึกษาได้ในวันและเวลาราชการ

ตารางออกให้คำปรึกษา

อนึ่งในกรณีที่เจ้าหน้าที่ติดราชการอื่น อาทิ ประชุม อบรม จะมีเจ้าหน้าที่อื่นให้บริการตอบคำถามเบื้องต้นได้