ข่าวประกาศ…สำหรับผู้ประกอบการ

แบบฟอร์มสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตฯ ประจำปี 2566

ตรวจสอบหมายเลขพัสดุการจัดส่งเอกสารต่ออายุใบอนุญาต>> CLICK <<

ข่าว Update

  1. การขอเลขสารบบอาหารผ่าน e-submission
  2. เอกสารสำหรับอนุญาติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
  3. ขั้นตอนและใบตรวจรับคำขอเปิดสิทธิ์ E-sub เครื่องสำอาง – SOP