แจ้งเตือนผู้รับอนุญาตขาย ผลิต และนำสั่งยาแผนปัจจุบัน ให้ตรวจสอบสถานะ การได้รับอนุญาตขายยาของผู้สั่งซื้อยา รวมถึงห้ามมิให้ส่งมอบยานอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาต