ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า (ฟรี)

ขอรับวัคซีน Moderna
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ เดือนกรกฎาคม

กรุณาเลือกลงทะเบียนในวันที่ท่านสะดวก
โดยสามารถเลือกลงทะเบียนท่านละ 1 วัน
*เว้นระยะห่างจากวัคซีนป้องกันโควิดเข็มล่าสุดอย่างน้อย 4 เดือน*
จำกัดจำนวนไม่เกิน 500 ท่าน/วัน (Update 23 มิถุนายน 65)

  1. วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 (เพิ่มเติม)
  2. วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 (เพิ่มเติม)
  3. วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 (เพิ่มเติม)