งานเครื่องมือแพทย์

ติดต่อ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี (คลิกลิงก์)

การจดทะเบียนสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ ติดต่อสอบถามรายละเอียด เบอร์โทร. 02-590-7280 หรือ 02-590-7284