– แบบฟอร์มสำหรับต่ออายุใบอนุญาต

ต่ออายุใบอนุญาตด้านยา

  1. ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน,ขายส่งยาแผนปัจจุบัน,ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (คลิก)
  2. ใบอนุญาตผลิต/ขาย/นำสั่ง ยาแผนโบราณ (คลิก)
  3. ใบอนุญาตนำหรือสั่ง ยาแผนปัจจุบัน (คลิก)

ต่ออายุใบอนุญาตผลิต/นำสั่งอาหาร  

  1. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (คลิก)
  2. ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (คลิก)

ต่ออายุใบอนุญาตสถานพยาบาล

  1. ชำระค่าธรรมเนียม ต่ออายุฯ (คลินิก)
  2. ชำระค่าธรรมเนียม ต่ออายุฯ (โรงพยาบาล)

ต่ออายุใบอนุญาตวัตถุเสพติดupdate

1. ต่ออายุใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด(สำหรับร้านขายยา) คลิก!!

2. ต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 และใบอนุญาตให้มีไว้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 (สำหรับสถานพยาบาล) คลิก!!

3. ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 หมวด ก.(สำหรับโรงพยาบาลรัฐ) คลิก!!


ต่ออายุใบอนุญาตวัตถุอันตราย