แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับคลินิกเอกชน(คลินิกเวชกรรม)

แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาล ออนไลน์

Nuad Thai Premium / Thai World Class Spa

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล Nuad Thai Premium และรางวัล Thai World Class Spa เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการพัฒนา และมีความรู้ในด้านคุณภาพบริการ รวมถึงส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564