ตรวจสอบเลข อย.

เช็คเลข อย. ยา อาหาร ตรวจเลข อย. ตรวจสอบเลขทะเบียนยาอาหารเครื่องสำอาง

(CLICK)
เช็คเลข อย. และตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ตัวอย่างในการค้นหาเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
      ผลิตภัณฑ์อาหาร เลขใบสำคัญ 10-3-XXXXX-X-XXXX หรือชื่อ “ขนมอร่อย”
      ผลิตภัณฑ์ยา เลขใบสำคัญ G1/59 หรือ ค้นหาด้วยชื่อการค้าเช่น “ยาตราเมดิคอล”
      ผลิตภัณฑ์วัตุอันตราย เลขใบสำคัญ 1/2559 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ “ยาฉีดปลวก”
      ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 10-X-XXXXXXX หรือ ค้นหาด้วยชื่อ “แป้งแป้ง”
      ผลิตภัณฑ์ยาเสพติด 23 10/47 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ “ทรานส์”
      ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ผ.1/2559 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ “เครื่องบดกระดูก”
      สถานที่ยา ค้นหาด้วยชื่อเช่น “ฟาร์มาซีเภสัช”