แบบฟอร์มงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล Nuad Thai Premium และรางวัล Thai World Class Spa เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการพัฒนา และมีความรู้ในด้านคุณภาพบริการ รวมถึงส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564

  1. ใบสมัครนวดไทยพรีเมี่ยม
  2. แบบประเมินตนเองนวดไทยพรีเมี่ยม
  3. ใบสมัครสปาสากล
  4. แบบประเมินตนเองสปาสากล

 


บริการระบบออนไลน์


คำถามที่พบได้บ่อย – FAQ


เอกสารสำหรับผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม)

  • การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ขอใหม่)


เอกสารสำหรับผู้ดำเนินการสปา


เอกสารสำหรับผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ


คลังความรู้:-