แบบฟอร์มงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ


แบบฟอร์มขอใหม่ update

  1. แบบฟอร์มขออนุญาตเปิดกิจการนวดเพื่อสุขภาพ (ร้านนวด) คลิก!!
  2. แบบฟอร์มขออนุญาตเปิดกิจการสปา (ร้านสปา) คลิก!!
    ***จัดส่งเอกสารพร้อมภาพถ่ายประกอบ***

บริการระบบออนไลน์


คำถามที่พบได้บ่อย – FAQ


เอกสารสำหรับผู้ขอรับอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา นวดเพื่อสุขภาพ นวด)


เอกสารสำหรับผู้ดำเนินการสปา

เอกสารสำหรับผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ


การชำระค่าธรรมเนียบประเภทต่างๆ


เอกสารอื่นๆ


คลังความรู้:-