แบบฟอร์มขอรับวัคซีน Moderna

กรุณาเลือกลงทะเบียนในวันที่ท่านสะดวก
โดยสามารถเลือกลงทะเบียนท่านละ 1 วัน และไปรับวัคซีนวันที่ลงทะเบียนได้เลย
โดยไม่ต้องรอ SMS


*เว้นระยะห่างจากวัคซีนป้องกันโควิดเข็มล่าสุดอย่างน้อย 4 เดือน*

ศูนย์ฉีดวัคซีนโรบินสันสมุทรปราการ
จำนวนวันละ 200 คน (เปิดให้บริการเวลา 11.00-15.00 น.)
***ลงทะเบียนเฉพาะวัคซีน Moderna เท่านั้น สำหรับ Pfizer/Covovax สามารถ Walk in ได้ทุกวัน***
1. วันที่ 7 สิงหาคม 2565 (มีผู้ขอรับวัคซีนเต็มจำนวนแล้ว)
2. วันที่ 8 สิงหาคม 2565 (มีผู้ขอรับวัคซีนเต็มจำนวนแล้ว)
3. วันที่ 9 สิงหาคม 2565 (มีผู้ขอรับวัคซีนเต็มจำนวนแล้ว)
4. วันที่ 10 สิงหาคม 2565 (มีผู้ขอรับวัคซีนเต็มจำนวนแล้ว)
5. วันที่ 11 สิงหาคม 2565 (มีผู้ขอรับวัคซีนเต็มจำนวนแล้ว)
6. วันที่ 12 สิงหาคม 2565 (มีผู้ขอรับวัคซีนเต็มจำนวนแล้ว)
7. วันที่ 13 สิงหาคม 2565 (มีผู้ขอรับวัคซีนเต็มจำนวนแล้ว)
8. วันที่ 14 สิงหาคม 2565 (มีผู้ขอรับวัคซีนเต็มจำนวนแล้ว)