แบบยืนยันการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ จังหวัดสมุทรปราการ (สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว)

เนื่องด้วยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข้ามาเป็นจำนวนมาก ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม1ไปแล้ว จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเรียกคิวสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เพื่อความรวดเร็วในการจัดสรรวัคซีน ขอให้ผู้ที่เคยลงทะเบียนมาแล้วก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และยังไม่ได้รับวัคซีน กรอกแบบสำรวจเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลว่าท่านยังประสงค์จะรับวัคซีน Sinovac เข็ม 1 (โดยเข็ม 2 จะเป็น Astrazenaca)