ขั้นตอนการยื่นคําขอผ่านระบบ e submission อาหาร

This slideshow requires JavaScript.

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมในการใช้งาน

          ควรมีสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม ดังนี้

          1. เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Hardware and OS)

  – 1.5 GHz or faster processor

                        – 2 GB of RAM

                        – 450MB of available harddisk space

                        – 1024×768 screen resolution

                         OS WINDOW 7 ขึ้นไป Internet Speed ความเร็ว 2 MB ขึ้นไป

          เพื่อให้การแสดงผลของคำขอสมบูรณ์ควรมีสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม ดังนี้

          2. โปรแกรมที่จำเป็น ติดตั้งตามลำดับ ดังนี้

                       – โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ Mozilla Firefox [EXE, 41.5 MB]     (คู่มือการตั้งค่า)

                        – โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC [EXE, 146 MB] หรือ Acrobat Reader 10.0 ขึ้นไป

                         –เพื่อป้องกันเรื่อง Adobe Acrobat Reader DC ไม่รู้จักภาษาไทย
                          โปรดติดตั้ง Font TH-Sarabun [ZIP, 613 KB] หรือ Font Pack [MSI, 52.8 MB]

ขั้นตอนที่ 2 

 1. สมัคร OPEN ID กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) https://connect.egov.go.th/Home/Index
  (Download คู่มือการสมัคร open ID)
   
 2. ยื่นหนังสือมอบอำนาจและหลักฐานประกอบที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
  (หนังสือมอบอำนาจ)  กรณีได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการยื่นเอกสารผ่านระบบ Skynet
  คลิก ( pdf
  ), ( word ) update
  หรือ
  ยื่นหนังสือเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ (แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ(กรณีผู้ดำเนินกิจการ
  คลิก ( pdf ), ( word ) update
  **หนังสือมอบอำนาจและเอกสารเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ E-submission มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ยื่น 
 3. เข้าเว็บไซด์ http://privus.fda.moph.go.th เพื่อยื่นคำขอผ่านระบบ E-submission ของ อย. โดยใช้ Username และ Password ที่ได้จากการสมัคร OPEN ID เพื่อเข้าระบบ
  คู่มือสบ.7-8 สำหรับ ผปก.update คู่มือสบ.5-6 REPROCESS สำหรับ ผปก update
  Link Vdo คู่มือการยื่นสบ7-8   https://www.youtube.com/watch?v=vWnd59pOHI4update
 4.  เลือก “ระบบอาหาร” ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ
 5. คู่มือการ ออกใบสั่งชำระ คู่มือการสร้างใบสั่งชำระ

หมายเหตุ : เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ กรุณาใช้โปรแกรม Mozilla Firefox ในการยื่นคำขอผ่านระบบ

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ,เปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ

 1.  หนังสือมอบอำนาจ  pdf ), ( word ) update
 2. แบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ(กรณีผู้ดำเนินกิจการ หรือผุ้รับอนุญาต( pdf ), ( word ) update
 3. checklist รายการเอกสารยื่นเปิดสิทธิ์esub

เอกสารความรู้สำหรับผู้ประกอบการในการยื่นสบ.7 ผ่านระบบ E-submission

 1. หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมวิธีการผลิตอาหาร (pdf)
 2. หลักเกณฑ์การตั้งชื่ออาหาร  (pdf)
 3. คำถามที่พบบ่อย (pdf)
 4. คู่มือการเข้าใช้งานขอ สบ.7/สบ8 (pdf)
 5. คู่มือการสร้างใบสั่งชำระ (pdf)
 6. แนวทางการจัดประเภทอาหาร (pdf)