แบบสำรวจความประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ)

ช่องทางลงทะเบียนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

1. แบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบุคคลสัญชาติไทย จังหวัดสมุทรปราการ
(กรอกแทนท่านอื่นได้)
2 COVID-19 Vaccine Registration Form, For Non-Thai Citizen in Samutprakarn (Able to fill out the form on behalf of others) แบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยในจังหวัดสมุทรปราการ (กรอกแทนท่านอื่นได้)

หลังจากลงทะเบียนไปแล้ว 5 วันทำการ สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่นี่ (คลิก)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Nuad Thai Premium / Thai World Class Spa

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล Nuad Thai Premium และรางวัล Thai World Class Spa เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการพัฒนา และมีความรู้ในด้านคุณภาพบริการ รวมถึงส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564